Statistics

OS : Linux s
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.11.5-MariaDB-1:10.11.5+maria~ubu2204
เวลา : 05:%M
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
สมาชิก : 7
Content : 201
เว็บลิงก์ : 20
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 3639678
Project : Web Portfolio พิมพ์
เขียนโดย พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล   

Deadline : Presentation    (นำเสนอเว็บไซต์จริงแบบออนไลน์ ).......................


Homepage  (ความสวยงาม  ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคที่ใช้)

 

- Template ที่เลือกใช้ของตนเอง (แนะนำแต่ละคนไม่ควรซ้ำกันเพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์)
-  Logo +  Header ของตนเอง

-  Banner link ไปหน้า Homepage เพื่อนอย่างน้อย 3-4 คน 
-  QR code (Web ตนเอง) 
-  Facebook / twitter (link ไปหาของตนเอง)
-  เนื้อหาที่อยู่ในหน้าแรกตามความเหมาะสม / การจัดวาง Layout หรือ องค์ประกอบโดยรวมของหน้าแรก


******************************************************************


WebPage  (ความสมบูรณ์ของเนื้อหา) 

 

Profile

- Profile (ประวัติส่วนตัว ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปที่แสดงความเป็นตัวเรา เช่น  อาหารที่ชอบ แนวเพลง กีฬา งานอดิเรก คติประจำใจ สิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ ความฝัน ลักษณะงานหรือตำแหน่งงานที่อยากทำ  ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ....)


-  Education/Training ( ประวัติการศึกษา อย่างน้อยควรมีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป  / ประวัติการฝึกอบรม (ประกอบด้วยชื่อเรื่อง วิทยากร สถานที่ เวลา/จำนวนชั่วโมง สิ่งที่ได้จากการอบรม)


-  Experience / Awards  (ประวัติการแข่งขัน / สอบชิงทุน / บทบาทหน้าที่นอกเหนือจากการเรียน / กิจกรรมต่างๆ ที่ทำ / ฯลฯ )

*** ควรมีรูปประกอบชัดเจน เช่น ใบประกาศต่างๆ  เช่น ใบ Certificate / ใบรับรอง / ใบผ่านการอบรม


Portfolio

- Graphic Design (File : jpeg /png / swf )


- 2D/3D  (File : jpeg / png / gif / swf / mp4 )


- Photography : Landscape /  Portrait /  Macro / Still life Photography   / Photojournalism(File : jpeg / png)


- Video / Movie / TV  (File:  mp4 / youtube)


- Spot Radio / Sound (File : mp3)


*** ผลงานที่นำมาใส่ในเว็บ Portfolio เป็นผลงานของตนเองขึ้นอยู่แต่ละบุคคล และต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับชิ้นงาน เช่น ชื่อผลงาน ที่มาของผลงาน  แรงบันดาลใจ ประกอบการเรียนวิชา  หากเป็นผลงานกลุ่มต้องการนำเสนอผ่านเว็บต้องระบุส่วนหรือบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ


นักศึกษาต้องเริ่มต้นสร้าง Category ตามชื่อผลงานด้านต่างๆ เช่น  ผลงานด้านการออกแบบ หลังจากนั้นก็สร้างบทความแล้วไปไว้ใน Category ด้านนั้นๆ


Example menu #1

 Example menu #2

 

 

******************************************************************


 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 # allongaks 2564-%m-13 17:%M
cheap cialis generic online
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # allongaks 2564-%m-09 10:%M
dapoxetine pills sold in america
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # allongaks 2564-%m-12 16:%M
antabuse
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # allongaks 2564-%m-19 00:%M
ciproflaxin
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # allongaks 2564-%m-24 15:%M
cialis for sale online
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # Lengeaw 2565-%m-19 00:%M
https://bestadalafil.com/ - Cialis This makes them unconscious and unable to feel pain. Mqkvgl Cialis Trgpkp Alternative Names ALL Acute lymphoblastic leukemia Acute lymphoid leukemia Acute childhood leukemia Cancer acute childhood leukemia ALL Leukemia acute childhood ALL References Jeha S Pui CH. https://bestadalafil.com/ - cialis cheapest online prices Jvkjqx levitra 20mg club
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 
 
0 # bomicle 2565-%m-26 05:%M
b, c The cells were grown in the absence of estrogen vehicle or in the presence of 10 nM estrogen, together with 0, 1, 10, 100 or 1000 nM 4 hydroxytamoxife n OHT; b or faslodex FAS; c buy cialis online The original study protocol was designed for three cohorts of breast, rectal, and head and neck cancer patients 23
ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง | อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช