การมาเรียน-คะแนนใบงาน

เข้าสู่ระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1
mod_vvisit_counterYesterday2
mod_vvisit_counterThis week5
mod_vvisit_counterLast week68
mod_vvisit_counterThis month145
mod_vvisit_counterLast month209
mod_vvisit_counterAll days181570

We have: 1 guests online
Your IP: 3.239.9.151
 , 
Today: ก.พ. 27, 2024
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Home
สด 102 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
Course Syllabus

รหัสวิชา-รายวิชา สด 102 ความเข้าใจสื่อดิจิทัล

DC 102 Understanding Digital Media

คำอธิบายรายวิชา

หลักเบื้องต้นของสื่อดิจิทัล เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในสื่อดิจิทัลทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทและองค์ประกอบของสื่อดิจิทัล การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลที่ใช้ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวิดีโอและเสียง ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อปฏิสัมพันธ์และศิลปะที่นำเสนอ การจัดการด้านสิทธิของสื่อดิจิทัล (digital right management : DRM)

Principle of digital media, tools and techniques use for digital media both hardware and software, evolution of computer, types and components of digital media, digital media creation using text, still picture, motion picture and sound, relationship between interactive media and presented arts, digital right management.

 

หน่วยกิต 3(2-2-5)

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ไม่มี

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล

 

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล

อาจารย์วีระพันธ์ สุภานันท์


สถานที่เรียน ห้องบริการสารสนเทศ (แม่โขงชลราศิ) ห้อง A  อาคาร 70 ปี

วันที่เรียน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกวันพุธ เวลา 8.00-12.00 น.

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.  เข้าใจโลกยุคดิจิทัล รู้จักระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.  เพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการและความเป็นมา และแนวโน้มของสื่อดิจิทัล

3.  รู้จักสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ ลักษณะของสื่อ เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้

4.  สามารถสร้างสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร โดยรวมสื่อดิจิทัลทุกประเภทเข้าด้วยกันได้

5.  มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการลิขสิทธิ์ของสื่อดิจิทัล ตระหนักถึงปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และ   แนวทางในการแก้ไข

 

วิธีการสอน

1. การบรรยาย

2. การตั้งคำถาม

3. ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง

4. ให้นักศึกษานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

การประเมินผลการเรียนรู้

  1. การเข้าชั้นเรียน ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม     10%
  2. คะแนนเก็บ                                                                  35%
  3. โครงงาน (การวิเคราะห์และการสร้างงานสื่อดิจิทัล)                   25%
  4. สอบกลางภาค                                                              15%
  5. สอบปลายภาค                                                              15%

รวม 100%